مسیر جاری : صفحه اصلی | بانک جلبک ها | ریز جلبک ها

ریز جلبک ها
 
ریز جلبک ها، جلبک های میکروسکوپی هستند که هم در آب شیرین و هم آب دریا یافت می شوند. ریز جلبک ها گونه های تک سلولی هستند که به صورت تکی، زنجیره ای و یا گروهی زندگی می کنند. با توجه به گونه، اندازه ریز جلبک ها از چند میکرومتر تا چند صد میکرومتر متغیر است. بر خلاف گیاهان، ریز جلبک ها ریشه، ساقه و برگ ندارند. ریز جلبک ها توانایی فتوسنتز دارند و نقش مهمی را در چرخه حیات کره زمین ایفا می کنند، و به طور میانگین نصف اکسیژن موجود در اتمسفر را تولید می کنند. تنوع زیستی ریزجلبک ها بسیار زیاد است. تعداد گونه های ریزجلبک ها حدود 200000 تا 800000 گونه تخمین زده شده است و تاکنون 50000 کونه از آن ها به طور کامل شناسایی شده اند . بسیاری از این ریزجلبک ها موادی با خواص منحصر به فرد مانند کارتنوئیدها، آنتی اکسیدان ها، اسیدهای چرب، آنزیم ها، پلیمرها، پپتیدها، توکسین ها و استرول ها تولید می کنند.
نمونه هایی از ریزجلبک ها:


 Haematococcus