دنیای جلبک ها
 
دنیای جلبک ها

جلبک ها گروه بسیار وسیع و متنوعی از اورگانیسم های یوکاریوت هستند، در میان آن ها از جنس های تک سلولی مانند کلرلا (Chlorella) و دیاتومه ها گرفته تا فرم های پرسلولی مانند کلپ های غول پیکر وجود دارند. بیشتر آن ها اتوتروف هستند و فاقد برخی از اجزای اصلی گیاهان خشکی مثل روزنه، آوند چوبی و آبکشی هستند. جلبک ها هم در آب دریا وهم در آب شیرین یافت می شوند. جلبک ها به خاطر شباهت زیادی که با گیاهان دارند در طبقه بندی های پیشین به عنوان گیاه شناخته شده بودند ولی امروزه در گروه آغازیان جای داده شده اند.
جلبک ها در پیکره های آبی، محیط های بین آب و خشکی (جذر و مدی)، در خاک و در محیط های غیر معمولی چون برف و یخ نیز یافت می شوند. جلبک ها دریایی معمولا در آب های کم عمق (کمتر از 100 متر) یافت می شوند هر چند گزارش هایی نیز مبنی بر وجود جلبک ها در اعماق 360 متری نیز وجود دارد.
انواع مختلف جلبک ها نقش مهمی را در بوم شناسی آبی ایفا می کنند. فرم های میکروسکوپی جلبک ها در آب ها غوطه ور هستند و اصطلاحا فیتوپلانکتون نامیده می شوند که قائده هرم غذایی را در زنجیره غذایی دریایی می سازند. تراکم بالای این جلبک ها که شکوفایی جلبکی نام دارد باعث تغییر رنگ آب شده، از تبادل اکسیژن در آب جلوگیری می کند و حتی با ایجاد سم باعث خفگی و مرگ سایر آبزیان می شود. تقسیم بندی جلبک ها با توجه به محیطی که در آن زندگی می کنند شامل: جلبک های آبی ( پلانکتونی، کف زی، دریایی، آب شیرین)، خشکی زی، هوازی، شوری دوست و شوری گریز، جلبک های موجود در دریاچه ها، گرمادوست ها و ...