Chlorella sp. TAGACC005
 • شرایط نگهداری
 • Chlorella sp. TAGACC005

  محیط کشت: BBM
  دما: 25 درجه سانتیگراد
  نور: 3000 لوکس
    منبع نور: لامپ سفید فلورسانت
  منبع تهیه: تایوان
 • کاربردهای آن
 • به عنوان مکمل غذایی برای انسان و حیوانات
  تولید سوخت زیستی
  تولید فاکتور رشد کلرلا (CGF)