Dunaliella salina TAGACC011
  • شرایط نگهداری
  • محیط کشت: Modified Johnson
    دما: 25 درجه سانتیگراد
    نور: 2000 لوکس
    منبع : این ریز جلبک بومی ایران است و در سال 1394از دریاچه ارومیه جدا شده است.
  • کاربردهای آن
  • این ریزجلبک قادر است تا 6 برابر وزن خود بتا کاروتن (یک رنگدانه با خاصیت آنتی اکسیدانی بسیار قوی) تولید نماید و در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی به طور گسترده ای استفاده می شود.