Monoraphidium sp. TAGACC014
  • شرایط نگهداری
  • محیط کشت: BBM
    دما: 25 درجه سانتیگراد
    نور: 3000 لوکس
      منبع نور: لامپ سفید فلورسانت
    منبع تهیه: شرکت TAG، این ریز جلبک بومی ایران است و در سال 1394 جدا شده است