Nanochlorpsis oculata TAGACC007
 • شرایط نگهداری
 • محیط کشت: Conway
  دما: 25 درجه سانتیگراد
  نور: 3000 لوکس
    منبع نور: لامپ سفید فلورسانت
  منبع تهیه: UTEX
 • کاربردهای آن
 • تولید بیودیزل
  استخراج امگا 3
  به عنوان مکمل غذایی در صنایع آبزی پروری