Scenedesmus acutus/TAGACC019
شرایط نگهداری
 محیط کشت :BBM
 دما : 25 درجه سانتی گراد
نور : 3000 لوکس 
منبع نور :  لامپ سفید فلوئورسنت
منبع تهیه : بومی ایران
کاربرد 
قابلیت برای تولید  بیودیزل
 امکان استفاده به عنوان مکمل دام و طیور
قابلیت استفاده در تصفیه پساب