Synechocystis sp. PCC6803/TAGACC012
  • شرایط نگهداری
  • محیط کشت: BG-11
    دما: 25 درجه سانتیگراد
    نور: 3000 لوکس
      منبع نور: لامپ سفید فلورسانت
  • کاربردهای آن
  • به راحتی قابل ترنسفورم شدن برای مطالعات بیوتکنولوژی است و یکی از مهمترین تولید کننده های پلی هیدروکسی آلکانوآت (بیوپلاستیک)، هیدروژن و اتانول می باشد