مسیر جاری : صفحه اصلی
مرور کلی بر زیست توده از ریز جلبک ها
زیست توده ریزجلبک ها نسبت به بیشتر زیست توده های معمول فواید زیادی مثل : بهره وری بالاتر ، استفاده از زمین های غیر مولد ، استفاده دوباره و بازیابی مغذی های ضایعات شده ، استفاده از آب های شور و لب شور ، و استفاده از CO2 تولید شده در نیروگاه ها ارائه می کنند. تولید زیست توده ریز جلبک ها منجر به کاهش گازهای گلخانه ای شده و منبعی برای سوخت زیستی جهت جایگزینی سوخت های فسیلی می باشد. آنها برای تولید غذا ، مکمل های سلامت ، غذای دام و طیور ، سوخت زیستی ، غذای آبزیان ، مواد شیمیایی و کاربردهای مختلف زیست فناوری مناسب می باشند. تعدادی از معمولترین جلبک های دریایی مورد استفاده عبارتند از : کلرلا ولگاریس ، دونالیلا سالینا ، نانو کلروپسیس اوکولاتا ، آرترواسپیرا ماکزیما ، سندسموس و ...
این مقاله جزئیات زیست توده ریز جلبک ها را با تاکید بر انتخاب سویه ، کشت ، بهبود سویه و پتانسیل های زیست فناوری ارائه می کند.

کلمات کلیدی :
نویسنده :
تاریخ انتشار : 1394/04/09
فایل های پیوست