معرفی شرکت

شرکت خدمات تحقیقاتی آرین گستر (TAG) یک شرکت پویا در بازرگانی و سرمایه گذار کسب و کار محور است. این شرکت در سال ۱۳۸۴ تاسیس شده و از شرکت های تابعه گروه صنعتی گلرنگ (GIG) می باشد. گروه صنعتی گلرنگ جزء شرکت های خصوصی پیشرو در ایران است و به خوبی شناخته شده است . GIG در بیش از 10 کشور در سراسر جهان دارای دفتر است . دارای 50 شرکت تابعه ، بیش از 30 واحد تولیدی و 40 علامت تجاری است.

شرکت TAG علم و دانش، تحقیقات پیشرفته ، قابلیت های توسعه ای ، نوآوری و ابتکار در فنآوری را با منابع قوی مالی، گستردگی کسب و کار، امکانات توزیع و تخصص و تجربه در راهبری شرکت های داخلی و خارجی GIG در هم می آمیزد. ما به نوبه خود پدید آورنده ایده های جدید به خصوص در فناوری زیستی برای رسیدن به کسب و کار موفق بوده ، و تجارت بین المللی خود را از طریق توسعه کسب و کار و سرمایه گذاری مشترک با شرکت های معتبر توسعه می دهیم.